fbpx

Subliminal Çalışmalar

 KONYA’DA İLK ve TEK SUBLİMİNAL TELKİN

Konya Akademide çok farklı bir çalışma türü bulunmaktadır. Konya’da ilk ve tek olan bu çalışma “subliminal” yani “bilinçaltı” çalışmalardır. Konya’da sadece merkezimizde hazırlanan bu çalışmaya “Subliminal Telkin ya da Bilinçaltı Kayıtları” diyoruz.

Bu çalışma basit gibi görünen ama psikolojik, sosyolojik ve teknik elektronik bilgi birikimi gerektiren hassas bir özelliktedir. Bilinçaltı çalışması yapıldığı için bu konularda donanımlı, tecrübe sahibi bir uzmanın yapabileceği bir çalışmadır. Ayrıca her yapılan subliminal çalışma birçok kişi tarafından test edilmiş ve kontrol edilerek tamamlanmış hale getirilmiş olmalıdır.

Örnek Subliminal:1

Özel olarak hazırlanan aşağıdaki subliminal telkin güven hisleri ile ilgilidir. İçinde, insanın en büyük ve en önemli gereksinimlerinden, kendini güvende hissetme, güven duygusu oluşturma ile ilgili özel bir kayıt bulunmaktadır. Müzik, dinlendirici piyano ve keman içeriklidir. Kulağımızla sdece bu müziği duymaktayız. Ancak bilinçaltımız bu müziğin içindeki gizli-gömülmüş esas kaydı duymaktadır. 

Dinlemek İçin Üzerlerine Tıklayınız

 Örnek Subliminal:2

Aşağıdaki subliminal kayıt yukarıdakinin aynısıdır. Sadece müzik farklılığı vardır. İçindeki kayıt yine Güven Hisleri ile ilgilidir. Dinleyenlerin sürekli aynı müzik ya da sesi sürekli olarak dinleyip sıkılabileceği için farklı versiyonlarla danışanlarımıza bu telkinleri vermekteyiz. Örneğin Güven Telkininin bu versiyonu piyano ve dinlendirici su sesidir.

Örnek Subliminal:3

Aşağıdaki subliminal telkin de yine Güven telkinidir. Versiyonu farklıdır ve yağmur ve rahatlatıcı müzik kullanılmıştır. Ancak bu versiyon özeldir. Theta frekansı, telkin içine yerleştirilmiştir. Beynin  Theta frekansına derin meditasyon ve uyku hali diyebiliriz. Bu frekans bilinçaltımızın yaydığı frekanstır. Bu frekansla verilen telkinler bilinçaltımızda daha hızlı ve kalıcı etkiler bırakır. Bu nedenle bu versiyonun uyurken dinlenilmesini tavsiye etmekteyiz.


Görüldüğü gibi subliminal telkinlerde, sadece müzik sesi duymaktayız. Ancak içindeki gizlenmiş kaydı ise bilinçaltımız algılamaktadır. Bu şekilde, içindeki kayıtları kulağımız duymadığı için, zihnimiz bu kayıtta verilen telkinlere, cümlelere direnç oluşturamamakta ve bu kayıtlar doğrudan bilinçaltımıza gitmektedir.

Bu örnekler sadece Güven telkini içindir. Daha birçok konuda, her soruna özel, birçok farklı telkinler hazırlamaktayız. Değer Hisleri, Suçluluk Duyguları, Ego Güven Güçlendirici,  Anksiyete, Sosyal Fobi, Anne Bağımlılığı, Baba Bağımlılığı, Otorite-Güç Kaygısı-Korkusu gibi telkinlerimiz bunlardan bazı örneklerdir. 

Müzik versiyonlarımız ise oldukça geniştir.Latin Müzik, Sanat Müziği, Samba, Sufi Ney, Piyano, Keman, Su ve Doğa Sesleri, Klasik Müzik, New Age gibi daha birçok müzik versiyonlarıyla telkinlerimizi hazırlamaktayız.

Necmettin Erbakan Üniversitesinde Subliminal Mesajlar ve Bilinçaltı Teknikleri konusunda TEZ çalışmaları halen devam eden Sosyolog Mehmet Çakmak’ın uzun araştırmalar sonucunda Subliminal Mesajlar ve Bilinçaltını Etkileme Yöntemleri üzerine yazdığı Yüksek Lisans  Seminer Makalesini Okumak İçin Aşağıdaki Başlıklara Tıklayınız:

Subliminal Mesajların Birey ve Toplum Üzerine Etkisi-Bilinçaltını Etkileme Yöntemleri

Yüksek Lisans Seminer Makalesi 1 (Kısa Versiyon)

Yüksek Lisans Seminer Makalesi 2 (Tam Versiyon)


Hangi Konularda ya da Kimlerde Kullanılıyor?

Subliminal Kayıtlar, herkes için, her konuda, her yaşta kullanılabilir. Başarı odaklı iş, spor, dersler, sınavlar ve her konuda kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra, son yıllarda hastalıkların tedavisinde yardımcı olarak kullanılmaktadır. Panik Atak, Depresyon, Sosyal Fobi, Takıntılar, Anksiyete gibi daha birçok psikolojik kökenli sorunların çözümünde de kullanılmaktadır.   Zaten dünyada oldukça yaygındır. Ancak son yıllarda ülkemizde bilinmeye başlamıştır.

 

 

Subliminal Telkin (Bilinçaltı Kaydı) Nedir?

Herhangi bir ses dosyası (müzik, şarkı, doğa sesi, kuş sesi, su sesi vb) içine gizlenmiş (gömülmüş) bir ses kaydı, kulağımızla duymadığımız ancak bilinçaltımızın algıladığı bir frekans aralığında hazırlanmakta ve direkt olarak bilinçaltına gitmektedir. İnsan kulağı belirli ses frekansları arasındaki sesleri duyabilir. Bu frekansların dışındaki sesleri kodlayarak anlayacağımız bir hale getiremez. Duyduğumuz her ses aslında kulağımızın duyma eşiği denilen frekanstadır. Ancak bu frekansların dışında kalan sesleri kulağımız duymasa da bilinçaltımız algılamaktadır.

Bazı araştırmalara göre bilinçaltımıza saniyede 20 bin veri aktarıldığı söylenmektedir. Biz sadece odaklandığımız birkaç duyuyu algılayabiliriz. Bunu biraz daha açarsak; örneğin dışarıda yürüyoruz. Bu sırada dikkatimiz yürüdüğümüz yolda ve o yol üzerinde bulunan insanlar veya materyaller üzerindedir. Ve belki birkaç farklı sesi aynı anda duyabilir, görebilir ve koku varsa algılayabiliriz.

Ancak o sırada, sokaktan geçen araba sesleri, insan sesleri, yolda hareket eden her şey, ağaçların yapraklarındaki hışırtılar, rüzgar sesi, uzaktan gelen diğer tüm sesleri biz aynı anda dikkat edemesek de hepsini bilinçaltımız algılamaktadır. Yani o an canlı olan her ses, koku, görsel ve diğerleri beynimize kayıt olmaktadır. 

 

 

 

İşte Subliminal dediğimiz kavram budur. Dikkatimiz dışında, alt-arka planda bize sunulan bir şeyi biz algılayamayabiliriz, ancak bunu bilinçaltımız algılayacaktır. Subliminal telkin dediğimiz kayıtlar da aslında bu mantığa göre hazırlanır.

Subliminal Kayıtlar, özel yazılmış metinlerin seslendirilerek, herhangi bir müzik, ses ya da şarkının içine kulağımızın duyamayacağı özel frekansta gizlenir. Kulağımızla biz bu müzik-ses ya da şarkıyı dinlerken aslında, bunların içine gömülmüş-gizlenmiş ses kaydını da bilinçaltımız algılamaktadır. İşte bu Subliminal Telkin yada Bilinçaltı Kayıttır.

Ne Faydası Var?

Bu çalışmanın özelliği şudur. Kulağımızla duymadığımız bu ses kaydı direkt olarak bilinçaltımıza gittiği için herhangi bir zihinsel müdahaleye maruz kalmaz. Direnç yaratmaz ya da karşıt bir tepki-tutuma yol açmaz. Örneğin depresyonda olan herhangi bir kişiye “sen mutlusun” veya “ben mutluyum” gibi bir olumlama cümlesi kurduğumuzda, zihni hemen devreye girerek mutlu olmadığını, aksine çok mutsuz, bitkin, yorgun vs olduğunu söyleyip bu cümleyi reddedecektir. İşte burada, subliminal kaydı zihin duymadığı için işe karışmayacak,  bu ses kaydı ve verilen komutlar çoktan bilinçaltına gitmiş olacaktır. Yani biz bir taratan bir müzik ya da herhangi bir doğa-su sesi dinlerken, bu sesin içine daha önceden kayıt edilmiş bir ses metni bilinçaltımıza yerleşecektir. Ayrıca olumlama cümleleri ilk başlarda direnç yaratacağı ve zihin tarafından reddedileceği için subliminal telkinler hazır; etkili ve hızlı bir dönüşüm sağlayacaktır.

Dinlemenin Bir Zararı Olur mu?

Hayır. Hiçbir zararı olmaz. Çünkü bu telkinler tamamen fayda sağlaması için yapılmıştır. Size, kendi iradeniz dışında hiç kimse hiçbir şey yaptıramaz. İçinde tamamen yarar sağlayacak metin ve kayıt olan bu telkinlerin hiçbir yan etkisi zararı yoktur. Ancak ilk başlarda zaman zaman farklı duygular hissedilebilir. Bu olması gereken de bir durumdur. Bugüne kadarki yaşadığınız bilinçaltı dirençlerinin çözülmeye başladığının bir habercisidir. Dalgalanma dediğimiz bu durumun olması zaten fayda görmeye başladığınızı, bilinçaltınızın size tepki vermeye başladığını dolayısıyla olması da gereken bir etkidir. Bugüne kadar dinleyenlerden hiçbir danışan, hiçbir olumsuz bir geribildirimde bulunmamıştır.

 

 Gizlenmiş-Gömülmüş Metinde Ne Var?

Herhangi bir müzik, doğa sesi, su sesi ya da sıradan bir şarkının içine gömülmüş-gizlenmiş ama kulağımızla duyamadığımız bu ses kaydında neler var? İşte burası oldukça hassas bir konudur. Bu metinler deneyimli, profesyonel ve uzman kişiler tarafından yazılan metinlerdir. Bilinçaltının işleyiş mantığına hakim, kişisel savunma mekanizmaları konusunda bilgili, sorunların altında yatan nedenlerle birlikte analiz edip çözüm üretebilen uzman kişilerin yazdığı bu metinler her soruna ayrı şekilde yazılmaktadır. Elbette ki sadece pozitif cümleler halinde yazılan olumlama cümleleri  (Kendine Güveniyorsun, Mutluluğu Hak Ediyorsun, Her Geçen Gün Kendini Daha Rahat Hissediyorsun gibi) de vardır ve bu sadece olumlama cümlelerinin subliminal kaydıdır. Ancak, soruna özel yazılan (Panik Atak, Depresyon, Sosyal Fobi, Anksiyete vs)  ve hassas bir şekilde seslendirilerek, dinlenecek ses dosyasının (müzik, şarkı, doğa sesi, su sesi, kuş sesi vs)  içine yerleştirilen ses kayıtları daha etkili, kalıcı ve hızlı bir dönüşüm sağlamaktadır. 

Bu Metinleri Görebilir miyiz?

Tabi ki dinleyen herkes bu metinleri görebilir. Bu metinler isteyen herkese gönderilmektedir. Ancak bu durum pek uygun değildir. Çünkü bu metni okuyan kişi, okuduğu anda bu metinle ilgili yargılara sahip olabilir, bu yargıları reddedebilir ya da direnç gösterebilir. Subliminal Telkinlerdeki  amaç bu metinlerin ses kayıtlarını, zihnin müdahalesi olmadan bilinçaltına göndermektir. Bu metinlerin içeriği okunduğunda ve ardından bu telkinler dinlendiğinde, bilinçaltı bu kayıtlara karşı savunma oluşturabilir, reddedebilir ya da etkisini yok edebilir. İşte bu nedenle telkinler dinlenildikten sonra istenirse metinlere bakılmasını tavsiye etmekteyiz. Aksi taktirde etkili bir çalışma olmayacaktır.

İçinde Ya Bana Zarar Verecek Bir Şey Varsa?

Bu soru herkesin aklına gelebilir ve oldukça normaldir. Ancak; biz neden böyle bir şey yapalım? Buradaki amacımız ne olabilir? Fayda sağlamak için yaptığımız bu çalışmanın içine neden zararlı bir şey yerleştirelim? Bu bize de zarar vermez mi? Yıllardır bu konuda çalışmalar-araştırmalar yapıyor, kitaplar okuyor, dersler alıyor-veriyor ve birçok kişiye danışmanlık yapıyoruz. Bu kadar emeğimizi neden riske atalım ya da neden bu kadar emeğimizi aksi yönde kullanalım? Zaten unutulmaması gereken bir şey daha vardır. Bu telkinler tek dinlemeyle sonuca ulaştırmaz. Günlük belirli bir dinleme süresi belirliyoruz. Her ne kadar bilinçaltına direkt giden bir komutlar silsilesi olsa da, bilinçaltı eskiyi sürdürmeye kararlıdır ve değişimi sevmez. Amaç sizi güvende tutmaktır. Sizin zararınıza olacak bir şeyi zaten bilinçaltınız da kabul etmeyecektir. Dolayısıyla bu telkin ve çalışmaların etkili ve kalıcı olabilmesi için, tekrar tekrar dinlenmesi gerekir. 

Neden Farklı Müzikler Var? Neden Farklı Sesler Var? Hepsi Aynı mı?

Evet hepsi aynı. Örneğin “Güven” telkini içerisindeki metin bellidir. Ancak “Güven” kaydı ile ilgili su sesi, piyano, keman, doğa sesi, yağmur sesi gibi versiyonlar bulunmaktadır. Hepsinin içinde “Güven” ile ilgili seslendirilmiş metin vardır. Telkinleri dinlemek tekrar istediği için, hep aynı sesi ya da müziği dinlemekten kişi sıkılabileceği için, farklı müzik ya da sesleri de yapıyoruz. 

 

Ne Zaman-Nasıl Dinlenmesi Gerekir?

Subliminal Kayıtlarımızı dinlemek için özel bir zaman ve dikkat gerekmiyor. Uyurken de sesini kısıp dinleyebilirsiniz. İşinizi yaparken, TV izlerken, ders çalışırken her zaman bir kenarda çalması yeterlidir. Bilinçaltı algılayacaktır. Özellikle başına oturup dinlenmesine hiç gerek yoktur.

 

 Siz Nasıl Kullanıyorsunuz?

Biz bu kayıtları, neredeyse her türlü sorun için kişiye özel kullanıyoruz. Özel seanslarımızda, sorunlarını dinlediğimiz danışanlarımızla detaylı bir görüşme yaparak, onları titizlikle inceleyerek, sorunlarının altında yatan asıl nedenleri tespit ediyoruz. Daha sonra onlara özel subliminal telkinlerini (bilinçaltı kayıtlarını) hazırlayarak kendilerine veriyoruz. Böylece hem bilinç düzeyinde hem bilinçaltı düzeyindeki çalışmalarımız subliminal telkinlerle birleşerek kalıcı, etkili ve hızlı bir dönüşüm sağlıyor.

Ayrıca bu kayıtların içine özel ses efektleri ve frekanslar da vererek bilinçaltının dikkatine yönelik özel teknikler de uyguluyoruz. Örneğin “Theta Frekansı” ile oluşturduğumu subliminal kayıtlarımız buna örnektir.

Ancak danışanımız bizden özel seans almak zorunda değildir. Subliminal kayıtları satın alarak da dinleyebilmektedir. Bu da oldukça faydalıdır.  Özel Seanslarımızdaki asıl amaç, sorunların altında yatan asıl nedenleri tespit etmenin dışında bazı tekniklerin uygulanması ve daha farklı çalışmaların da yapılmasıdır. Ardından hazırlayıp kendisine verdiğimiz telkinleri de dinlediğinde danışanımız daha hızlı, etkili ve kalıcı dönüşüm elde etmektedir. Ancak sadece telkinlerin dinlenilmesi de danışanlarımızda oldukça etkili dönüşüm sağlamaktadır.  

 

  Canlı Destek
1
Close chat
Merhaba! Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hemen "Sohbete Başla" butonuna tıklayarak bizler ile anlık iletişime geçebilirsiniz.

Canlı Destek